Priser

Prisen for tandbehandling er lovbestemt for en lang række af ydelser.
Enkelte behandlinger kan dog variere i pris tandlæger imellem.
Vi tilstræber at have en god sammenhæng mellem pris og kvalitet og er således konkurrencedygtige på begge.
Herunder er der et link til de gældende priser.

Link til priser på sundhed.dk
www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?orgId=2224